Hauptmenue
Dobrodošli u Häuser zum Leben
Mieszkanie, opieka i pielegnacja indywidualnie dopasowane
About Us
Sprach-Icon French Mobile
Sprach-Icon Turkish Mobile
Suche
Logo des Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser

01 313 99 - 0 oder
Schreiben Sie uns

Pitanja i odgovori

U vezi sa useljenjem u Häuser zum Leben (Kuće za život) postoje mnoga pitanja. Ovde možete naći odgovore na pitanja koja se postavljaju najčešće. Ukoliko imate dodatna pitanja, obratite se našem Infocentru.

Prijava i čekanje

Kako se mogu prijaviti za Häuser zum Leben (Kuće za život)?

Podnošenjem zahteva za sredstva u okviru programa „Stanovanje i nega“ Fonda za socijalna pitanja grada Beča (Fonds Soziales Wien) prijavljujete se i za program Häuser zum Leben („Kuće za život“) doma za penzionere u Beču Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser.

Možete podneti zahtev u Socijalnom fondu grada Beča. Nije više neophodno prijavljivanje mnogo unapred.

Nakon podnošenja zahteva, Služba za klijente Fonda za socijalna pitanja grada Beča obavestiće Vas o dokumentaciji koju treba dodatno da dostavite i zamoliće Vas da dogovorite termin za svoj razgovor sa referentom Fonda za socijalna pitanja grada Beča. Zaduženi referent odgovoriće na Vaša pitanja i pratiće Vas u nastavku. Referent takođe utvrđuje da li Vam je potrebno mesto u objektu za stanovanje i negu. Ukoliko postoji takva potreba, izdaje se saglasnost za podršku.

Čim Vam se izda saglasnost i čim se pronađe raspoloživi odgovarajući stan, dobićete poziv iz Službe za klijente Fonda za socijalna pitanja grada Beča. Zatim se u kući koju odaberete dogovara termin posete.

Formulare koje treba popuniti prilikom podnošenja zahteva i izveštaj o zdravstvenom stanju naći ćete klikom na sledeće linkove:

Formular zahteva
Izveštaj o zdravstvenom stanju


Da li pri podnošenju zahteva u Fondu za socijalna pitanja grada Beča morate zaista biti u situaciji da Vam je neophodna podrška?

Molimo da zahtev podnesete tek onda kada zaista želite da se uselite. Prijave koje se podnesu unapred, pre nego što postoji potreba za pronalaženjem stana, nisu svrsishodne.

Ukoliko u trenutku podnošenja zahteva ne postoji stvarna potreba za stambenim prostorom, Fond za socijalna pitanja grada Beča moraće da odbije Vaš zahtev tako da ćete u slučaju potrebe morati naknadno da podnesete novi zahtev. Stoga se podnošenjem zahteva unapred ne ubrzava Vaše useljenje. Da li kod Vas postoji potreba za podrškom ne zavisi obavezno od nominalnog iznosa novčane socijalne pomoći za negu. Potreba može da postoji i ako, na primer, stanujete u zgradi bez lifta i ne možete više da koristite stepenice.


Šta mogu da učinim ako želim što pre da se uselim u jednu od Vaših zgrada?

Ako želite što pre da se uselite kod nas, najpre morate da podnesete „zahtev za podršku za stanovanje i negu“ kod Fonda za socijalna pitanja grada Beča. Konkretne formulare za podnošenje zahteva i izveštaj o zdravstvenom stanju naći ćete na sledećim linkovima:

Formular zahteva
Izveštaj o zdravstvenom stanju


Kako mogu podneti zahtev?

Zahtev se može podneti u sledećim službama:

Istureno odeljenje Fonda za socijalna pitanja grada Beča u ulici Seegasse 9 zatvoreno je od 1. januara 2013.

Sve adrese nalaze se ovde.


Koje preduslove moram ispuniti kako bih se uselio?

Od 01.01.2012. važe sledeći kriterijumi za prijem:

• glavno prebivalište u Beču (prilikom podnošenja zahteva potrebno je podneti dokaz o prebivalištu u poslednjih 6 meseci);
• Austrijsko državljanstvo ili status građanina istog ranga sa austrijskim državljanima (građani država koje su potpisnice Ugovora o osnivanju EU i Ugovora o osnivanju Evropskog ekonomskog prostora);
• Vaša saglasnost i potreba za podrškom i staranjem.


Moram li već biti primalac novčane pomoći za negu odn. imati potrebu za pomoći za negu kako bih imao mogućnost da se uselim?

Za starije osobe kojima nije potrebna nega, ali iz opravdanih razloga ne mogu da nastave da stanuju kod kuće (npr. ako stanuju u zgradi bez lifta), program „Häuser zum Leben“ („Kuće za život“) nudi uslugu Stanovanje s podrškom (na saglasnosti za sredstva podrške Fonda za socijalna pitanja u Beču ta usluga se zove: Opšte stanovanje sa staranjem i negom). Tu vodite samostalan život u svom stanu u Kući za penzionere. Da biste mogli da iskoristite tu uslugu nije potrebno da budete primalac novčane socijalne pomoći za negu.

Stanovanje uz negu + dnevno staranje u stambenom prostoru (na saglasnosti za sredstva podrške Fonda za socijalna pitanja grada Beča ta usluga se zove: Opšte stanovanje sa staranjem i negom, Stanovanje uz negu + dnevno staranje) za cilj ima seniore/seniorke u Beču kojima je potrebno staranje i nega sa već postojećom novčanom socijalnom pomoći za negu.

Za svakog stanara/stanarku sastavlja se individualni paket podrške. Kako biste dobili uslugu koja je u potpunosti u skladu sa Vašim potrebama, potreban je individualni pristup. Nastavljate da živite u svom stanu, a nega dolazi kod Vas.

Usluga Nega u stacionaru (na saglasnosti za sredstva podrške Fonda za socijalna pitanja grada Beča ta usluga se zove: Nega u stacionaru – opšta stacionarna nega i staranje (Pflegeplatz - Allgemeine stationäre Pflege und Betreuung)) u stacionarnom delu namenjena je stanarima/kama kojima je neophodna nega kvalifikovanog osoblja 24 sata dnevno. Ovu ponudu mogu iskoristiti seniori/ke sa pravom na negu i staranje od nivoa 3 novčane socijalne pomoći za negu. Za svaki nivo novčane socijalne pomoći za negu postoji poseban paket podrške.


Moram li ostaviti depozit?

Ne, klijenti/kinje koji se usele u jednu od naših zgrada nakon 01.01.2012. za sada ne moraju ostavljati depozit. Za period između preuzimanja/dobijanja potvrde za stan do stvarnog useljenja obračunava se, međutim, taksa za rezervaciju (2018.) u iznosu od 52,59 €.

Za zgrade Döbling, Liebhartstal i Rosenberg primenjuju se posebne tarife.
 

Ukoliko ne možete ili ne želite sebi da priuštite tu taksu, rado ćemo Vam staviti na raspolaganje iznajmljeni nameštaj tako da možete da se uselite jedan dan nakon dobijanja saglasnosti.


Imam rezervaciju već dugo. Da li je ona prestala da važi?

Ne, rezervacija i dalje važi. Samo priložite kopiju svoje rezervacije prilikom podnošenja zahteva Socijalnom fondu grada Beča i Fond će uzeti u obzir vaš period čekanja.

Ukoliko niste dobili kopiju svoje rezervacije ili ne možete da je nađete, tražite da Vam se izda potvrda Vašeg datuma rezervacije u našem info centru, tel. 01 313 99 0.


Mogu li da odaberem okrug ili zgradu?

U zahtevu za podršku koji podnesete Socijalnom fondu grada Beča možete navesti do tri željene zgrade u željenim okruzima.

Koja dokumenta je potrebno da predam prilikom podnošenja zahteva?

Neophodna dokumentacija navedena je na poslednjoj strani zahteva za podršku Fonda za socijalna pitanja u Beču.


Koliko dugo se trenutno čeka?

Period čekanja razlikuje se od zgrade do zgrade. Ponekad se sve odvija veoma brzo. Slobodno se raspitajte kod nas koliko ima slobodnih mesta u datom trenutku. Ili se obratite Socijalnom fondu grada Beča pozivom na broj 01 24 5 24.


Po kom sistemu se formira redosled primalaca?

Redosled se formira isključivo u skladu sa kriterijumima koje definiše Fond za socijalna pitanja grada Beča Fond za socijalna pitanja grada Beča FSW. Odlučujuće su u svakom slučaju lične potrebe (npr. fizičke potrebe ili indikacija poput stanovanja na 5. spratu bez lifta). Tačne informacije možete dobiti direktno u Socijalnom fondu grada Beča pozivom na broj 01 24 5 24.


Ako mi se ponuđeni stan ne dopadne, da li mogu da ga odbijem?

Da, možete da odbijete stan ako Vam se ne dopadne, ali time ponovo dolazite na listu čekanja Fonda za socijalna pitanja grada Beča. Ukoliko odbijete tri ponuđena stana, uvrstit će Vas na listi čekanja niže. Tačne informacije možete dobiti direktno u Socijalnom fondu grada Beča pozivom na broj telefona 01 24 5 24.


Imam li pravo da se uselim i ako mi je potrebna stalna nega?

Da, ukoliko Fond za socijalna pitanja grada Beča utvrdi da postoji potreba za trajnom negom i staranjem, možete da se uključite u program Stanovanje uz negu u zavisnosti od raspoloživosti slobodnih mesta ili, ukoliko taj program nije na raspolaganju, možete se useliti u stacionarni deo jedne od naših zgrada.

O finansiranju

Koliko treba da platim? Koliko će mi novca ostati?

Ukoliko imate dovoljna primanja i/ili imovinu, troškove boravka u našim Häuser zum Leben (Kućama za život) morate snositi lično. Ukoliko nemate dovoljno sredstava, od Fonda za socijalna pitanja grada Beča dobićete novčanu pomoć iz sredstava socijalne pomoći grada Beča.

Vaše učešće u troškovima sastoji se od sledećeg:

  • Najviše 80% neto iznosa Vaše mesečne penzije,

  • Vaše novčane pomoći za negu

  • I korisne imovine. PAŽNJA: od januara 2018. više nema regresa za njegu! To znači, da Fond za socijalna pitanja grada Beča ne može više da polaže pravo na imovinu lica koja koriste usluge socijalne ustanove za stanovanje i negu.

U svakom slučaju ostaje Vam:

• 20% neto iznosa Vaše mesečne penzije (odn. minimalni slobodni iznos od 129,46 € u skladu sa Bečkim Zakonom o obezbeđenju minimalne egzistencije),
• 13. i 14. mesečni prihodi (posebne uplate)
• kao i 10% nivoa 3 novčane socijalne pomoći (ukoliko ste primalac novčane socijalne pomoći)
• dok ne stupi na snagu Ustavni zakon o regresu za njegu (Verfassungsgesetz zum Pflegeregress), ostaje Vam slobodni iznos od 4.000,- €, koji se ne koristi za pokrivanje troškova.

Tačan iznos Vašeg učešća u troškovima može Vam se izračunati u Fondu za socijalna pitanja grada Beča na zahtev pozivom na broj telefona 01 24 5 24


Koliko košta nega?

Za svaki nivo novčane pomoći za negu odn. za svaki nivo potrebne nege kao i za Stanovanje s podrškom bez nivoa potrebne novčane pomoći za negu postoji poseban paket usluga sa odgovarajućom tarifom. Svaki paket usluga sadrži određeni obim usluga koje dobijate u skladu sa sopstvenim potrebama (što se utvrđuje u Upravi slučajeva).


Kolika je tarifa?

U principu važi sledeće: bez usluga staranja i nege (= Stanovanje s podrškom) osnovna usluga 2018. godine iznosi dnevno 58,28 € (uključujući 10 % PDV). To podrazumeva smeštaj, ishranu i osnovno staranje.

Ukoliko Vam je već potrebno staranje i nega (= Stanovanje s negom) povećava se osnovna usluga u skladu sa Vašim individualnim potrebama za negom odn. kod nivoa potrebne novčane pomoći za negu 2 dnevna tarifa iznosi 69,08 € (uključujući 10% PDV-a).

U zgradama Döbling, Liebhartstal i Rosenberg primenjuju se posebne tarife.

Rado ćemo Vas informisati u direktnom razgovoru o Vašoj tarifi. Svoje osnovne tarife pronaći ćete na kraju ove stranice.

Tačan iznos Vašeg učešća u troškovima može Vam se izračunati u Socijalnom fondu grada Beča na zahtev pozivom na broj telefona 01 24 5 24. 


Kakve su razlike između tarifa u staračkom domu Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser i mog udela u troškovima?

U tarifama u staračkom domu Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser uključeno je 10% poreza na dodatu vrednost (= bruto iznosi). Fond za socijalna pitanja grada Beča obračunava, međutim, tarifu bez 10% PDV-a (= neto iznosi). Stoga su tarife u staračkom domu Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (što se vidi iz Vašeg Ugovora o staranju) drugačije od tarifa koje dobijete u opisu učešća u troškovima od Fonda za socijalna pitanja grada Beča.

Koliki je Vaš udeo u tim troškovima zavisi od Vaše finansijske situacije. Sa detaljima obračuna Vašeg dela troškova možete se upoznati u Fondu za socijalna pitanja grada Beča pozivom na broj 01 24 5 24.


Da li su u svih 30 „Häuser zum Leben“ („Kuće za život“) tarife za stanovanje i negu iste?

Da, tarife se primenjuju na sve naše zgrade, osim za zgrade DöblingLiebhartstal i Rosenberg.


Da li ću morati da se iselim kada potrošim ušteđevinu?

Ne.


Da li imam pravo da se uselim u stan iako moja penzija nije dovoljna?

Da, svi ljudi imaju pravo na negu i staranje u Beču. Ukoliko prihodi nisu dovoljni, postoji finansijska podrška za sve Bečlije i Bečlijke kako bi bilo moguće koristiti sve neophodne usluge nege i staranja.


Da li se tarifa može menjati tokom mog boravka u staračkom domu Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser?

Da, i to iz sledećih razloga:

• ukoliko se promene Vaše potrebe (npr. ukoliko se Vaše potrebe povećaju odn. ukoliko Vam postane neophodan još jedan dodatni način staranja poput posebnog programa „Tag.Familie“ u kome se nudi celodnevna nega)

• usled prilagođavanja na osnovu izmenjenih troškova za zaposlene zbog odredbi sadržanih u kolektivnom ugovoru.


Koliko plaća zdravstveno osiguranje odn. ustanova za penziono osiguranje u slučaju da postoji potreba za negom?

Zdravstveno osiguranje pokriva samo troškove lekova i terapeutskih pomagala (bez takse za recept i novčane pomoći). Ukoliko imate dodatno zdravstveno osiguranje, molimo Vas da u svojoj polisi pročitate koje usluge su uključene (npr. dnevnica u slučaju boravka u staračkom domu, itd.). Obično zdravstveno osiguranje ne pokriva troškove nege. Od svoje ustanove penzionog osiguranja dobićete i novčanu pomoć za negu.


Moram li da navedem dodatnu penziju / penziju iz preduzeća?

U Fondu za socijalna pitanja grada Beča morate da prikažete sve svoje prihode i imovinu (PAŽNJA: od januara 2018. godine više nema regresa za njegu), ukoliko želite da dobijete mesto za stanovanje u staračkom domu Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser osim ako se unapred obavežete da ćete uvek lično plaćati tarifu u punom iznosu.


Kako izgleda finansiranje (privremenog) boravka u stacionarnom delu?

Ako raspolažete dovoljnim prihodima i/ili imovinom, morate sami da snosite troškove boravka u našim Stambenim zgradama za život. Ukoliko to nije dovoljno, od Fonda za socijalna pitanja grada Beča dobićete sredstva iz socijalne pomoći grada Beča.

Vaš deo troškova koji plaćate sastoji se od sledećeg:

  • najviše 80% neto iznosa Vaše mesečne penzije,

  • Vaše novčane pomoći za negu

  • i korisne imovine. PAŽNJA: od januara 2018. više nema regresa za njegu!

U svakom slučaju ostaje Vam:

• 20% neto iznosa Vaše mesečne penzije (odn. minimalni slobodni iznos od 129,46 € u skladu sa Bečkim Zakonom o obezbeđenju minimalne egzistencije),
• 13. i 14. mesečni prihodi (posebne uplate)
• kao i 10% nivoa 3 novčane socijalne pomoći (ukoliko ste primalac novčane socijalne pomoći)
• ostaje Vam slobodni iznos od 4.000,- €, koji se ne koristi za pokrivanje troškova (PAŽNJA: od januara 2018. više nema regresa za njegu!)

Tačan iznos Vašeg učešća u troškovima može Vam se izračunati u Fondu za socijalna pitanja grada Beča na zahtev pozivom na broj telefona 01 24 5 24.


Kako izgleda finansiranje stanovanja?

Ako raspolažete dovoljnim prihodima i/ili imovinom (PAŽNJA: od januara 2018. više nema regresa za njegu), morate sami da snosite troškove boravka u našim Stambenim zgradama za život. Ukoliko to nije dovoljno, od Fonda za socijalna pitanja grada Beča dobićete sredstva iz socijalne pomoći grada Beča.

Vaš deo troškova koji plaćate sastoji se od sledećeg:

  • najviše 80% neto iznosa Vaše mesečne penzije,

  • Vaše novčane pomoći za negu

  • i korisne imovine. PAŽNJA: od januara 2018. godine više nema regresa za njegu!

U svakom slučaju ostaje Vam:

• 20% neto iznosa Vaše mesečne penzije (odn. minimalni slobodni iznos od 129,46 € u skladu sa Bečkim Zakonom o obezbeđenju minimalne egzistencije),
• 13. i 14. mesečni prihodi (posebne uplate)
• kao i 10% nivoa 3 novčane socijalne pomoći (ukoliko ste primalac novčane socijalne pomoći)
• ostaje Vam slobodni iznos od 4.000,- €, koji se ne koristi za pokrivanje troškova

Tačan iznos Vašeg učešća u troškovima može Vam se izračunati u Fondu za socijalna pitanja grada Beča na zahtev pozivom na broj telefona 01 24 5 24.


Da li se plaća učešće u finansiranju ili u troškovima izgradnje?

Ne, troškovi izgradnje se ne obračunavaju. Ako preuzmete stan u jednoj od naših zgrada i ne možete odmah da se uselite, plaća se taksa za rezervaciju. Taksu za rezervaciju ne pokriva Fond za socijalna pitanja grada Beča.

Stanovanje u staračkom domu Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser

Koliko su veliki stanovi u zgradama za penzionere?

Jednosobni stanovi imaju u proseku 34 m2, a dvosobni oko 48 m2.


Kako je opremljen stan?

Jednosoban stan ima predsoblje sa čajnom kuhinjom i ugradnim plakarom, frižider, potpuno opremljen sanitarni deo sa tuš kabinom, prostoriju za dnevni boravak i spavanje sa priključkom za radio-aparat i kablovsku TV kao i uglavnom lođu ili terasu. Tu su i zavese i rasveta i to se može zameniti svojim zavesama i rasvetom, pri čemu rasveta mora biti u skladu sa propisima. Dvosobni stanovi imaju još i spavaću sobu.


Mogu li da dobijem nacrt stana?

Kada preuzmete svoj stan, dobićete konkretan nacrt. (Pošto ne znamo koji će stan biti slobodan, ne možemo unapred dati nacrt.) Grubi nacrt može se naći na kraju ove stranice.


Da li postoji telefonski i internet priključak u stanu?

Starački dom Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser stanarkama/stanarima omogućuje u osnovnoj tarifi i mini tv-paket (https://www.upc.at/fernsehen/digital-tv/). Moguće je uzeti veći paket ukoliko želite. Razliku u ceni plaćaju stanarke/stanari. U zgradi Rosenberg stanarke/stanari imaju satelitski priključak. Troškove pokriva starački dom. Taksa za radio i TV sadržana je u osnovnoj tarifi.


Imate li nameštaj koji bih mogao da koristim?

Za dnevni boravak/prostor za spavanje molimo Vas da donesete svoj nameštaj. Ukoliko ste poručili novi nameštaj i on ne bude isporučen na vreme do Vašeg useljenja, rado ćemo Vam omogućiti da koristite iznajmljeni nameštaj.


Nudite li pomoć prilikom preseljenja?

Rado ćemo Vas uputiti na špediterska preduzeća ukoliko Vam je to potrebno.


Mogu li da ostavim svoj nameštaj u nekom skladištu do useljenja?

Nažalost ne. Nemamo prostora za skladištenje nameštaja.


Mogu li da stanujem kod Vas na neko vreme kako bih rasteretio svoju porodicu?

Ukoliko Vam je potrebno staranje, sa ili bez nege, možete stanovati u nekoj od naših zgrada najviše do 92 dana ograničeno. Potrebno je da za to podnesete takođe zahtev u Fondu za socijalna pitanja grada Beča, koji će Vam izdati ograničenu saglasnost za sredstva podrške za tu uslugu.

Privremeno stanovanje radi rasterećenja porodice moguće je u zgradama Am Mühlengrund, Jedlersdorf, Mariahilf, Neubau, Rossau, Rudolfsheim i Wienerberg


Da li postoje parking mesta za stanarke/stanare?

Sve stambene zgrade za penzionere imaju garažu i/ili određeni broj parking mesta. Raspitajte se prilikom useljenja kod direktora/ke zgrade da li možete dobiti parking mesto i pod kojim uslovima.


Mogu li da doručkujem i u stanu i koliko to košta?

U principu se doručkuje zajedno u restoranu. To mesto redovnog okupljanja služi i Vašoj sigurnosti, pošto u slučaju neplaniranog odsustva možemo odmah da reagujemo. Samo u slučaju da Uprava slučajeva utvrdi da postoji potreba za doručkovanjem u stanu, moguće je da to bude deo paketa usluga. Ukoliko ne postoji potreba, možete doručkovati u svom stanu uz posebnu naknadu.


Mogu li da putujem na odmor?

Naravno. Molimo Vas samo da nam saopštite kada planirate svoje odsustvo, pošto za dane odsustva obračunavamo „tarifu za odsustvo“. Ne postoji vremensko ograničenje.


Kako je organizovano pranje veša?

U svim zgradama postoji vešernica, u kojoj možete sami uz određenu naknadu da perete i peglate veš. U mnogim zgradama postoje po spratovima mašine za pranje i sušenje veša koje se koriste uz ubacivanje novčića. Nudi se i usluga pranja veša po skromnim cenama. U okviru usluge „Stanovanje uz negu + dnevno staranje“ ukoliko Uprava slučaja utvrdi potrebu od nivoa 3 novčane pomoći za negu uključena je i usluga pranja veša (izuzev hemijskog čišćenja).


Smem li da donesem svoj televizor?

Da, naše tehničko osoblje rado će Vam pomoći da priključite svoj televizor. PAŽNJA: Od 2017. potrebno je da imate i digitalni priključak da biste imali prijem na televizoru. Analogne antene više ne funkcionišu. Molimo Vas da se raspitate o tome kod svog TV operatera.


Mogu li da dovedem svog kućnog ljubimca?

Uz izričitu prethodno izdatu saglasnost direktorke/direktora stanarke/stanari mogu da drže životinje koje su uobičajeni kućni ljubimci. Pre izdavanja saglasnosti morate pouzdano dokazati da ćete obezbediti odgovarajuću negu kućnog ljubimca i u slučaju da ste Vi sprečeni da vodite računa o njemu ili da ste odsutni. Saglasnost se odbija ili opoziva ukoliko je zbog prisustva životinje ugrožena dobrobit zajednice ili ukoliko jednom ili većem broju stanara i stanarki zbog prisustva životinje preti pogoršanje zdravstvenog stanja. U programu „Nega, stanovanje u stacionarnom delu“ držanje životinja zabranjeno je iz higijenskih razloga.


Da li se stan čisti?

Jednom nedeljno se stan usisava i briše i čiste se sanitarije. Prozori i zavese koje postoje u staračkom domu peru se periodično. Te usluge sadržane su u osnovnoj tarifi.


Kada moram izaći iz svoj stana u stambenoj zgradi za penzionere?

U principu tek ukoliko bolest postane toliko teška da Vam je neophodna stalna nega u stacionaru (u Vašem interesu).


Ima li doktora u stambenoj zgradi za penzionere?

Svi stanari/stanarke imaju mogućnost izbora lekara. U svakoj stambenoj zgradi za penzionere postoji lekarska soba u kojoj rade lekari opšte prakse i specijalisti. Ta ponuda razlikuje se od zgrade do zgrade. Imena i radno vreme lekara u Vašoj zgradi dobićete prilikom useljenja. Pored toga, postoje zaposleni lekari u stacionarnom delu.

Stacionarna nega i specijalizovana odeljenja

Stacionarna nega i specijalizirana odeljenja

Kada je vreme posete u stacionarnom delu?

Posete su moguće u (skoro) svako vreme, uz dogovor sa rukovodstvom odeljenja, pri čemu se mora uzeti obzir stanje (su)stanara.


Šta sadrže usluge kratke nege za remobilizaciju (odeljenje za remobilizaciju)?

Naša specijalna ponuda usluga odeljenja za remobilizaciju je ponuda usluga koje su ograničene na 92 dana i koje stoje na raspolaganju u kućama u Atzgersdorf-u i Wieden-u za stanare KWP-a kao i u zavisnosti od slobodnih mesta za pacijente partnerskih ustanova (npr. Opšta bolnica u Beču).

Posebna lekarska ponuda, ponude nege i terapije treba, uz primenu sveobuhvatno orijentisane terapije, stanare da osposobi da ponovo uspostave odnosno poboljšaju svoje sposobnosti ograničene nakon oboljenja ili operacije tako da ponovo mogu da se vrate u svoju uobičajenu sredinu.


Šta sadrži usluga mesta za negu kod demencije?

Specijalna ponuda usluga centra za negu za osobe obolele od demencije je neograničena, ali u pogledu intenziteta nege je to razgraničen paket usluga koji se nudi samo u kući Rosenberg. Individualno usklađen koncept mera pomoći nudi stanaru u okviru dnevne strukture maksimalni obim slobode i bezbednosti. Korišćenjem posebne lekarske, negovateljske i terapeutske ponude usluga, kognitivni učinak stanara treba barem da se stabilizuje, a po mogućnosti i poboljša.


Usluge za seniore sa hendikepom? (FSW: Stanovanje sa uslugama staranja i nege – Specijalna usluga za seniore sa hendikepom)

Dodatno uz Stanovanje sa staranjem, gde osobe žive u sopstvenim stanovima, postoji i specijalna, dnevno strukturisana ponuda usluga Tag.Familie za osobe sa hendikepom. Da li se ta usluga nudi u Vašoj željenoj kući, možete proveriti u dotičnom opisu kuće na našoj matičnoj strani.

Cilj ove ponude usluga je da se pomogne hendikepiranim stanarima u oblasti stanovanja koji nisu (više) u stanju da sami organizuju odnosno strukturišu svoje dnevne tokove. Postojeći deficiti se kompenzuju specijalnim okruženjem sa specifičnim i raznovrsnim ponudama, i život se definiše u pretežno normalnoj svakodnevnici.

Tag.Familie za osobe sa hendikepom važi kao celodnevna kontinuirana ponuda usluga od rano ujutru (7:30 časova) do popodne (17:30 časova) – po potrebi do 20:30 časova.


Šta znači odnosno sadrži Stanovanje sa staranjem – Usluga za lica sa demencijom? (u odobrenju podrške FSW-a ta usluga znači: Stanovanje sa staranjem i Tag. Familie)

 

Dodatno uz Stanovanje sa staranjem i kod utvrđene potrebe od strane Case-Management-a, postoji specijalna ponuda usluga Tag.Familie (od nivoa nege 3). Ista nudi dnevno strukturisane grupne aktivnosti koje se odvijaju u specijalno u tu svrhu opremljenim prostorijama od ujutru (07:00 časova) do popodne (16:00 časova). Tamo se obavlja staranje o onim stanarima koji nisu više u stanju da sami organizuju odnosno strukturišu svoje dnevne tokove.

"Mi Vas pratimo tokom dana", tj. putem strukturisanog, praćenog dnevnog toka se jača poverenje u sopstveno znanje, a kvalitet života se putem svakodnevnih uobičajenih i značajnih zadataka i aktivnosti poboljšava i održava što duže.

Zeichen unserer
Qualität:

Logo Fonds Soziales Wien
Top Lehrbetrieb
Umwelt Gütesiegel
natürlich gut Teller
Faitrade Gütesiegel
ÖkoEvent