Hauptmenue
Dobrodošli u Häuser zum Leben
Mieszkanie, opieka i pielegnacja indywidualnie dopasowane
About Us
Sprach-Icon French Mobile
Sprach-Icon Turkish Mobile
Suche
Logo des Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser

01 313 99 - 0 oder
Schreiben Sie uns

Pitanja i odgovori

U svezi sa useljenjem u jednu od zgrada Häuser zum Leben ima mnogo pitanja. Ovdje ćete naći odgovore na ona pitanja koja nam se najčešće postavljaju. Ako imate još pitanja, molimo Vas da se obratite našem informacijskom centru.

Prijava i vrijeme čekanja

Kako se prijavljujem za stanovanje u zgradama Häuser zum Leben?

Zahtjevom za potporu za stanovanje i njegu pri Fondu za socijalna pitanja Beč /Fonds Soziales Wien (FSW)/ istovremeno se prijavljuje za zgrade Häuser zum Leben Kuratorija bečkih zgrada za umirovljenike /Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)/.

Dovoljno je da zahtjev podnesete Fondu za socijalna pitanja Beč (FSW), čim za to postoji potreba. Više nije potrebno dovoljno rano se prijaviti.

Nakon podnošenja zahtjeva Služba za korisnike(-ce) Fonda za socijalna pitanja Beč izvijestit će Vas o dokumentaciji koja možda još nedostaje i zamolit će Vas da ugovorite termin savjetodavnog razgovora s voditeljem predmeta u Fondu. Voditeljica predmeta ili voditelj predmeta će odgovoriti na Vaša pitanja i pratiti Vas u daljnjim koracima. Voditelj(-ica) predmeta isto tako utvrđuje je li Vam potrebno mjesto u ustanovi za stanovanje ili za njegu. Ako je to slučaj, onda se izdaje odobrenje za potporu.

Čim se izda odobrenje za potporu i na raspolaganju je odgovarajući stan, Služba za korisnike Fonda (FSW) će Vam se javiti. Željeni objekt ugovara s Vama termin razgledavanja.

Obrasce zahtjeva (Antragsformular) i liječničko izvješće (Befundbericht) naći ćete pod sljedećim poveznicama:

Antragsformular 
Befundbericht

Mora li prilikom podnošenja zahtjeva Fondu (Fonds Soziales Wien) (FSW) postojati potreba za ovim oblikom stanovanja?

Molimo Vas da svoj zahtjev postavite tek onda, ako zaista želite useliti. Rana prijava, prije nego postoji potreba, nije svrhovita.

Ako ne postoji potreba, Fond (FSW) mora odbiti Vaš zahtjev - a Vi u nekom kasnijem trenutku morate eventualno postaviti novi zahtjev. Preranim zahtjevom nećete ubrzati svoje useljenje.

Postoji li potreba za stanovanjem, ne ovisi nužno o Vašem stupnju doplatka za njegu. Potreba za istim postoji i onda, ako primjerice živite u zgradi bez dizala i više se ne možete penjati po stubama.

Što moram učiniti, ako želim što je moguće prije useliti u jednu od Vaših zgrada?

Ako želite useliti što je moguće prije, onda najprije podnesite „Zahtjev za potporu za stanovanje i njegu“ pri Fondu za socijalna pitanja Beč /Fonds Soziales Wien (FSW)/. Konkretne obrasce zahtjeva (Antragsformular) i liječničko izvješće (Befundbericht) naći ćete pod sljedećim poveznicama:

Antragsformular
Befundbericht


Gdje mogu predati zahtjev?

Zahtjev možete predati na sljedećim mjestima:

Vanjska služba Fonda (FSW) na adresi Seegasse 9 zatvorena je od 1. siječnja 2013.

Sve adrese naći ćete ovdje.


Koje uvjete moram ispunjavati za useljenje?

Od 01.01.2012. Vrijede sljedeći kriteriji za primanje:

• prebivalište u Beču (u trenutku podnošenja zahtjeva potreban je dokaz o zadnjih 6 mjeseci)
• austrijsko državljanstvo ili osobe izjednačene s državljanima
• Vaš pristanak i potreba za odgovarajućom njegom


Moram li primati naknadu za njegu, odnosno mora li postojati potreba za naknadom za njegu da bi se mogao/mogla useliti?

Za starije osobe kojima nije potreba njega, ali iz dobrih razloga ne mogu više ostati kod kuće (npr. stanovanje ispod standarda - nepostojanje dizala), zgrade Häuser zum Leben nude uslugu pod nazivom Stanovanje uz pomoć (na odobrenju potpore Fonda za socijalna pitanja (FSW) ova se usluga zove: Opće stanovanje sa skrbi i njegom). Vi ovdje vodite samostalan život u svom vlastitom stanu u Zgradi za umirovljenike. Za korištenje ove usluge nije potrebno stupnjevanje doplatka za njegu.

Stanovanje uz skrb + program Tag.Betreuung u stambenom području (na odobrenju potpore Fonda za socijalna pitanja (FSW) ova se usluga zove: Opće stanovanje sa skrbi i njegom, stanovanje uz skrb + program Tag.Betreuung ) predviđeno je za bečke umirovljenike(-ce) kod kojih postoji potreba za skrbi i njegom s postojećom klasifikacijom doplatka za njegu.

Za svakog/svaku korisnika(-cu) izrađuje se individualno prilagođeni paket usluga skrbi. Kako biste dobili upravo one usluge koje su Vam potrebne, mi najprije utvrđujemo potrebe na individualnoj bazi. Vi ostajete u svom stanu, a potrebna skrb i njega dolazi k Vama.

Potrebno mjesto za njegu (na odobrenju potpore Fonda za socijalna pitanja (FSW) ova se usluga zove: Potrebno mjesto za njegu - opća stacionarna njega i skrb) na stacionarnom odjelu predviđeno je mjesto za korisnike(-ce) kojima potrebna njega i skrb 24 sata od strane kvalificiranog stručnog osoblja. Ovu ponudu mogu koristiti starije osobe od 3. stupnja klasifikacije za doplatka za njegu kod kojih postoji potreba za njegom. Za svaki stupanj potrebite njege izrađuje se individualno prilagođeni paket usluga skrbi.


Moram li dati polog?

Ne, korisnici(-ce) koji nakon 01.01.2012. usele u jednu od naših kuća, trenutno ne moraju dati polog. Za razdoblje između preuzimanja/obećanja dodjele stana pa do stvarnog useljenja obračunava se, međutim, naknada za rezervaciju (2018.) = € 52,59.

U kućama Döbling, Liebhartstal i Rosenberg vrijede vlastite tarife.
 

Ako ne možete ili ne želite platiti ovu naknadu, po potrebi Vam stavljamo na raspolaganje iznajmljeni namještaj i Vi možete useliti već idući dan nakon potvrde.

Ja sam se prije dosta vremena predbilježio(-la). Je li ova predbilježba nevažeća?


Ne, ona vrijedi i dalje. Priložite presliku Vaše predbilježbe zahtjevu koji ste podnijeli Fondu za socijalna pitanja Beč i Fond (FSW) će uzeti u obzir Vaše vrijeme čekanja.

Ako niste primili presliku svoje predbilježbe ili je ne možete naći, zatražite potvrdu svog datuma predbilježbe u našem informacijskom centru na broj telefona 01 313 99 0.


Mogu li odabrati gradsku četvrt i kuću?

U svom zahtjevu za potporu upućenom Fondu (FSW) možete navesti do tri kuće po svom izboru u željenim gradskim četvrtima.


Koja mi je dokumentacija potrebna za podnošenje zahtjeva?


Svu potrebnu dokumentaciju naći ćete na posljednjoj stranici Zahtjeva za potporu Fonda.


Koliko dugo se trenutno čeka?

Vremena čekanja različita su od kuće do kuće. Ponekad može ići vrlo brzo. Pitajte nas, gdje trenutno ima slobodnih mjesta. Ili se obratite Fondu za socijalna pitanja Beč na broj telefona 01 24 5 24.


Prema kojem sustavu se vrši poredak na listi?

Poredak na listi vrši se isključivo prema kriterijima koje je definirao Fond (FSW), a u svakom slučaju odlučujuća je osobna potreba (npr. tjelesna potreba ili socijalna indikacija kao što je stanovanje na petom katu bez dizala). Točne informacije dobit ćete kod Fonda za socijalna pitanja Beč na broj telefona 01 24 5 24.


Ako mi se ponuđeni stan ne sviđa, mogu li ga odbiti?

Da, u slučaju da Vam se stan ne sviđa, možete ga odbiti, uz posljedicu da će Vas se ponovo uvrstiti na listu čekanja Fonda za socijalna pitanja Beč. Ako odbijete tri ponuđena stana, na listi čekanja će Vas se uvrstiti niže. Točne informacije dobit ćete kod Fonda za socijalna pitanja Beč na broj telefona 01 24 5 24.


Mogu li se useliti, ako već sada postoji potreba za stalnom njegom?

Da, ako Fond za socijalna pitanja Beč utvrdi potrebu za trajnom njegom i skrbi, možete također - ovisno o raspoloživosti slobodnih mjesta - useliti u stan u programu stanovanje uz skrb, ili, ako ovaj oblik brige više nije moguć, u stacionarni dio neke od naših kuća.

O financiranju

Koliko moram platiti? Što će mi ostati?

Ako raspolažete dostatnim prihodima i/ili imovinom koja se može iskoristiti, morate sami snositi troškove boravka u našim zgradama Häuser zum Leben . Ako to ne bi bilo dovoljno, onda ćete od Fonda za socijalna pitanja Beč dobiti potporu iz sredstava socijalne pomoći grada Beča.
Vaš udio u troškovima koje morate platiti sastoji se od:

• najviše 80 % Vaše mjesečne neto mirovine,
• te Vaše nadoplate za njegu
• i imovine koja se može iskoristiti. POZOR: Od siječnja 2018. godine nema više regresa za njegu! To znači da od tog trenutka Fond (FSW) više ne može zahvatiti u imovinu osoba o kojima se brine u ustanovi za stanovanje ili njegu.

Vama u svakom slučaju ostaje:

• 20 % Vaše mjesečne neto mirovine (odn. minimalni zaštićeni iznos od € 129,46 u skladu sa Zakonom o temeljnom financijskom osiguranju pokrajine Beč),
• 13. i 14. mjesečno primanje (posebne isplate)
• te 10 % 3. stupnja doplatka za njegu (ukoliko primate doplatu za njegu)
• Tako dugo dok Ustavni zakon o regresu za njegu (Verfassungsgesetz zum Pflegeregress) nije u potpunosti na snazi, ostaje Vam zaštićeni iznos od € 4.000,- koji se ne može koristiti za pokrivanje troškova.

Točnu visinu Vašeg udjela u troškovima izračunat će Vam Fond za socijalna pitanja Beč na poseban upit na broj telefona 01 24 5 24


Koliko košta njega?

Za svaki stupanj doplate za njegu, odnosno za svaku određenu potrebu za njegom, kao i za stanovanje uz potporu bez stupnja doplate za njegu postoji vlastiti paket usluga s vlastitom tarifom za pune troškove. Svaki paket usluga sadržava određeni opseg usluga koje ćete dobiti u ovisnosti o svojim individualnim potrebama (što utvrđuje voditelj predmeta).


Koliko iznosi tarifa?

Načelno vrijedi: Bez usluga skrbi i njege (= stanovanje uz pomoć) osnovna usluga u 2018. godini iznosi dnevno € 58,28 (uklj. 10 % PDV). U tom su iznosu sadržani, smještaj, hrana i osnovna skrb.

Ako Vam je već potrebna skrb i njega (= stanovanje uz skrb), osnovna usluga se povećava u skladu s Vašim individualnim potrebama za njegom, npr. U 2. Stupnju doplatka za njegu dnevna tarifa iznosi € 69,08 (uklj. 10 % PDV).

U kućama Döbling, Liebhartstal i Rosenberg vrijede vlastite tarife.

Sa zadovoljstvom ćemo Vas informirati o Vašoj tarifi u osobnom razgovoru. Našu osnovnu tarifu naći ćete na kraju ove stranice i možete ju preuzeti.

Koliko točno iznosi Vaš osobni udio u troškovima izračunat će Vam Fond za socijalna pitanja Beč na poseban upit na broj telefona 01 24 5 24. 


Koja je razlika između tarifa Kuratorija bečkih zgrada za umirovljenike (KWP) i mog sudjelovanja u troškovima?

U tarifama Kuratorija (KWP) uključen je porez na dodanu vrijednost od 10% (= bruto iznosi). Fond za socijalna pitanja Beč, međutim, Vama obračunava tarifu bez poreza na dodanu vrijednost od 10% (= neto iznosi). Stoga se tarife Kuratorija (KWP) (što primjerice proizlazi iz Vašeg ugovora o skrbi) razlikuju od onih koje dobivate od Fonda (FSW) u propisanom iznosu sudjelovanja u troškovima

Koliko iznosi Vaš vlastiti udio u tim troškovima, ovisi o Vašoj financijskoj situaciji. Detalje o izračunu Vašeg udjela u troškovima saznat ćete od Fonda za socijalna pitanja Beč na broj telefona 01 24 5 24.


Jesu li tarife za stanovanje i njegu iste u svih 30 kuća „Häuser zum Leben“?

Da, tarife vrijede - uz izuzetak kuća DöblingLiebhartstal i Rosenberg – za sve naše kuće.


Moram li se iseliti, ako je potrošena moja ušteđevina?

Ne.


Mogu li se useliti unatoč toga što mora mirovina nije dostatna?

Da, njegu i skrb u Beču moraju si moći priuštiti svi ljudi. Ako dohodak nije dovoljan, za sve Bečanke i Bečane postoje financijska potpora koja osigurava da se mogu koristiti potrebite usluge skrbi i njege.

Može li se promijeniti tarifa tijekom mog boravka z kućama Kuratorija (KWP)?

Da, i to iz sljedećih razloga:

•Vaše se potrebe mijenjaju (npr. ako postoji potreba za pojačanom njegom ili ako se koristi drugi oblike i daljnji oblik skrbi, kao što je primjerice posebna usluga „Tag.Familie“)
• prilagodbe na temelju promijenjenih troškova osoblja na bazi odredbi kolektivnog ugovora.


Što plaća zdravstveno osiguranje, odn. Zavod za mirovinsko osiguranje u slučaju potrebe za njegom?

Zdravstveno osiguranje plaća samo troškove lijekova i zdravstvenih pomagala (uz odbitak naknade za recept, odn. samopridržaj). Ako imate dopunsko zdravstveno osiguranje, onda pročitajte u svojoj polici koje su usluge uključene (npr. bolnički dan u slučaju boravka u bolnici, itd.). Zdravstveno osiguranje u pravilu ne preuzima troškove njege. U slučaju potrebe novac za njegu ćete dobiti od svog Zavoda za mirovinsko osiguranje.


Moram li navesti svoju dodatnu mirovinu / privatnu mirovinu od poduzeća?

Fondu za socijalna pitanja Beč morate predočiti sav svoj dohodak i imovinu (POZOR: od 1. siječnja 2018. godine nema više regresa za njegu) , ako želite koristiti mjesto za stanovanje u kućama Kuratorija bečkih zgrada za umirovljenike, osim u slučaju da se obvežete unaprijed da ćete sami plaćati tarifu u punom iznosu.


Kako izgleda financiranje (privremenog) boravka na stacionarnom odjelu?

Ako raspolažete dostatnim prihodima i/ili imovinom koja se može iskoristiti, morate sami snositi troškove boravka u našim zgradama Häuser zum Leben . Ako to ne bi bilo dovoljno, onda ćete od Fonda za socijalna pitanja Beč dobiti potporu iz sredstava socijalne pomoći grada Beča.

Vaš udio u troškovima koje morate platiti sastoji se od:

• najviše 80 % Vaše mjesečne neto mirovine,
• te Vaše nadoplate za njegu
• i imovine koja se može iskoristiti. (POZOR: od siječnja 2018. godine nema više regresa za njegu)

Vama u svakom slučaju ostaje:

• 20 % Vaše mjesečne neto mirovine (odn. minimalni zaštićeni iznos od € 129,46 u skladu sa Zakonom o temeljnom financijskom osiguranju pokrajine Beč),
• 13. i 14. mjesečno primanje (posebne isplate)
• te 10 % 3. stupnja doplatka za njegu (ukoliko primate doplatu za njegu)
• Od Vaše imovine ostaje Vam u svakom slučaju zaštićeni iznos od € 4.000,- koji se ne koristi za pokrivanje troškova.  (POZOR: od siječnja 2018. godine nema više regresa za njegu)

Točnu visinu Vašeg udjela u troškovima izračunat će Vam Fond za socijalna pitanja Beč na poseban upit na broj telefona 01 24 5 24.


Kako izgleda financiranje stanovanja?

Ako raspolažete dostatnim dohotkom i/ili imovinom koja se može iskoristiti (POZOR: od 1. siječnja 2018. godine nema više regresa za njegu) , morate sami snositi troškove boravka u našim zgradama. Ako to ne bi bilo dovoljno, onda ćete od Fonda za socijalna pitanja Beč dobiti potporu iz sredstava socijalne pomoći grada Beča.

Vaš udio u troškovima koje morate platiti sastoji se od:

• najviše 80 % Vaše mjesečne neto mirovine,
• te Vaše nadoplate za njegu
• i imovine koja se može iskoristiti (POZOR: od siječnja 2018. godine nema više regresa za njegu)


Vama u svakom slučaju ostaje:

• 20 % Vaše mjesečne neto mirovine (odn. minimalni zaštićeni iznos od € 129,46 u skladu sa Zakonom o temeljnom financijskom osiguranju pokrajine Beč),
• 13. i 14. mjesečno primanje (posebne isplate)
• te 10 % 3. stupnja doplatka za njegu (ukoliko primate doplatu za njegu)
• Od Vaše imovine ostaje Vam u svakom slučaju zaštićeni iznos od € 4.000,- koji se ne koristi za pokrivanje troškova.

Točnu visinu Vašeg udjela u troškovima izračunat će Vam Fond za socijalna pitanja Beč na poseban upit na broj telefona 01 24 5 24.


Treba li se platiti doprinos za financiranje ili troškove izgradnje?

Ne, nikakvi troškovi izgradnje se ne zaračunavaju. Ako se preuzima stan u nekoj od naših kuća, i ne može se odmah useliti, onda se plaća naknada za rezervaciju. Fond za socijalna pitanja Beč na daje potpore za naknadu za rezerviranje. 

Stanovanje u zgradi Kuratorija (KWP)

Koliko je veliki stan u stambenoj zgradi za umirovljenike?

Jednosobni stanovi imaju u prosjeku površinu od oko 34 m2, a dvosobni stanovi oko 48 m2.


Kako su stanovi opremljeni?

Jednosobni stan sastoji se od predsoblja s kutkom za kuhanje te ugrađenim ormarom i hladnjakom, kompletno opremljenog sanitarnog prostora s tušem, prostorije koja služi kao dnevni boravak i spavaća soba s priključkom za radio i kabelsku televiziju te najčešće lođe ili balkona. U stanu postoje zavjese i rasvjetna tijela, ali se isti mogu zamijeniti vlastitima, pri čemu rasvjetna tijela moraju biti u skladu sa zakonskim odredbama. U dvosobnom stanu postoji još jedna dodatna spavaća soba.


Mogu li dobiti tlocrt stana?

Kada preuzmete svoj stan, dobit ćete i konkretni tlocrt stana. (Kako ne znamo koji će stan biti prazan, davanje tlocrta stana unaprijed nije svrhovito.) Grubi tlocrt jednog stana naći ćete na kraju ove stranice i možete ga preuzeti. 


Postoji li u stanu priključak za telefon i internet?

Kuratorij (KWP) stanarima(-kama) stavlja u osnovnoj tarifi na raspolaganje i paket UPC TV Mini (https://www.upc.at/fernsehen/digital-tv/). Po želji je moguća individualna nadogradnja paketa. Troškove razlike pri tome snose stanari(-ke). U kući Rosenberg stanari(-ke) koriste uređaj za satelitsku televiziju. Troškovi isto snosi Kuratorij (KWP). RTV-pristojba (GIS) dio je osnovne tarife.


Imate li namještaj koji mi možete staviti na raspolaganje?

Za dnevni boravak/spavaću sobu molimo Vas da uzmete vlastiti namještaj. Ako biste naručili novi namještaj i isporuka ne bi bila izvršena na vrijeme do trenutka Vašeg useljenja, kuća će Vam rado staviti na raspolaganje namještaj.


Nudite li pomoć prilikom preseljenja?

Na upit ćemo Vam dati adrese različitih prijevoznika.


Mogu li do useljenja svoj namještaj pohraniti u nekom skladištu?

Nažalost ne. Nemamo skladišnih kapaciteta za ovakve stvari.


Mogu li stanovati na određeno vrijeme, kako bih rasteretio svoje članove obitelji?

Ako postoji potreba za skrbi - s potrebnom za njegu ili bez potrebe za njegu , možete stanovati u nekoj od naših kuća u namještenom stanu određeno vrijeme odn. najviše 92 dana. Za to morate isto tako postaviti zahtjev pri Fondu za socijalna pitanja Beč koji će Vam za ove usluge izdati odobrenje za potporu na određeno vrijeme.

Stanovanje na određeno vrijeme radi rasterećenja obitelji na raspolaganju je u sljedećim kućama: Am Mühlengrund, Jedlersdorf, Mariahilf, Neubau, Rossau, Rudolfsheim i Wienerberg


Postoje li za stanare(-ke) parkirališna mjesta za automobil?

Sve stambene zgrade za umirovljenike imaju ili garažu i/ili ograničeni broj parkirališnih mjesta. Prilikom useljenja razgovarajte s direktorom(-icom) ima li koje mjesto na raspolaganju i pod kojim uvjetima.


Mogu li doručkovati i u stanu i koliko me to košta?

U načelu se doručkuje zajedno u „Gast.Haus“. Ovo fiksno mjesto postoji i radi Vaše sigurnosti, jer mi u slučaju neplanirane odsutnosti možemo odmah reagirati. Doručkovanje u stanu uključeno je u Vaš paket usluga samo u slučaju prethodne konstatacije našeg voditelja predmeta o postojanju potrebe za tim. Ako za to ne postoji potreba, možete doručkovati i u svom stanu uz dodatni obračun tih usluga.


Mogu li otići i na odmor?

Naravno. Samo Vas molimo da na obavijestite o planiranoj odsutnosti, kako bismo Vam za vrijeme Vaše odsutnosti mogli obračunati „tarifu za slučaj odsutnosti“. Ne postoje nikakva vremenska ograničenja.


Što je s prljavim rubljem?

Sve kuće raspolažu s praonicom rublja u kojoj uz naknadu možete sami prati i glačati rublje. U mnogim kućama na katovima dodatno postoje uređaji za pranje rublja i sušilice na kovanice. Nudi se i usluga pranja rublja po prihvatljivim cijenama. U slučaju ponude usluga "Stanovanje uz skrb“ + program Tag.Betreuung“ je u slučaju da voditelj predmeta ustanovi da postoji potreba, u cijenu je uključena usluga pranja rublja od 3. stupnja doplatka za njegu (osim kemijskog čišćenja).


Smijem li ponijeti sa sobom svoj TV-uređaj?

Da, naše tehničko osoblje u kućama će Vam rado pomoći pri priključenju uređaja. POZOR: Od 2017. godine potrebna Vam je i digitalna kutija za prijem televizijskog signala. Analogne kućne antene više ne funkcioniraju. Molimo Vas da se raspitate kod svog ponuditelja TV usluga.


Mogu li sa sobom povesti i kućnog ljubimca?

Uz izričitu suglasnost direktorice, odnosno direktora koja se mora pribaviti unaprijed, stanarke, odnosno stanari smiju držati životinje koje su uobičajeni kućni ljubimci. Prije davanja suglasnosti morate u dostatnoj mjeri učiniti vjerodostojnim da je i u slučaju Vaše spriječenosti ili odsutnosti zajamčena briga o životinjama tipična za tu vrstu. Suglasnost će se uskratiti ili opozvati, ukoliko zbog prisutnosti životinje primjerice trpi opće dobro ili pojedinim stanarkama i stanarima ili više njih prijeti značajno zdravstveno pogoršanje. U slučaju stanovanja uz njegu na stacionarnom odjelu / specijaliziranom odjelu držanje životinja općenito je zabranjeno zbog higijenskih razloga.


Čisti li se stan?

Jednom tjedno se usisava prašina u stanu, pere se te se čiste sanitarije. Prozori i zavjese koje na raspolaganje stavlja Kuratorij, čiste se periodično. Ove usluge sadržane su u osnovnoj tarifi.


Kada moram odustati od svog stana u stambenim objektima za umirovljenike?

U načelu tek onda, kada je Vaše oboljenje tako teško da je potrebna stalna njega na stacionarnom odjelu (u Vašem vlastitom interesu).


Postoji li liječnik u stambenom objektu za umirovljenike?

Stanari(-ke) u načelu slobodno biraju liječnika. U svakom stambenom objektu za umirovljenike postoji liječnička soba u kojoj liječnice i liječnici opće prakse kao i liječnice i liječnici specijalisti u periodičnim razmacima primaju pacijente. Ove ponude različite su od kuće do kuće. Imena liječnika(-ca) koji rade u Vašoj kući te vremena kada radi ordinacija dobit ćete prilikom svog useljenja. Osim toga su na stacionarnom odjelu zaposleni liječnici(-ce).

Njega na stacionarnom odjelu i na specijaliziranim odjelima

Njega na stacionarnom odjelu i specijalizirani odjeli

Kada je vrijeme posjeta na stacionarnom odjelu?

Posjete su u suglasnosti s vodstvom stacionarnog odjela moguće (skoro) u svakom trenutku, pri čemu treba imati obzira prema zdravstvenom stanju stanara/stanarki.


Što obuhvaća usluga kratkotrajne njege radi remobilizacije (odjel za remobilizaciju)?

Naša specijalna ponuda usluga odjela za remobilizaciju je ponuda usluga ograničena na 92 dana koja stoji na raspolaganju stanarima i stanarkama u kućama Kuratorija (KWP) te u skladu sa slobodnim mjestima i pacijentima(-icama) kooperacijskih partnera(-ica) (npr. Opća bolnica u Beču - AKH) u zgradama Atzgersdorf i Wieden.

Posebna ponuda liječničkih, njegovateljskih i terapeutskih usluga treba stanare i stanarke primjenom integralno orijentirane terapije dovesti u situaciju da u toj mjeri ponovo uspostave, odnosno poboljšaju svoje nakon bolesti ili operacije ograničene sposobnosti da se ponovo mogu vratiti u svoje uobičajeno okruženje.


Što obuhvaća mjesto za usluge njege kod demencije?

Posebna ponuda usluga Centra za skrb o bolesnicima oboljelim od demencije je vremenski neograničeni, ali glede intenziteta njege ograničeni paket usluga koji se nudi samo u zgradi Rosenberg. Individualno prilagođeni koncept poticajnih mjera nudi stanarkama / stanarima u okviru odgovarajuće dnevne strukture najveću moguću mjeru slobode i sigurnosti. Korištenjem posebne ponude liječničkih, njegovateljskih i terapeutskih usluga treba se barem stabilizirati, a po mogućnosti čak i poboljšati kognitivne sposobnosti stanarki / stanara.


Usluge za starije osobe s posebnim potrebama? (Fond FSW: Stanovanje sa skrbi i uslugama njege – specijalne usluge za starije osobe s posebnim potrebama)

Dodatno uz uslugu stanovanje uz skrb, gdje ljudi žive u vlastitim stanovima, postoji posebna ponuda usluga sa strukturiranim danom Tag.Familie za osobe s posebnim potrebama. Je li se ove usluge nude u zgradi po Vašoj želji, možete vidjeti u odgovarajućem opisu zgrade na našoj mrežnoj stranici.

Cilj ove ponude usluga je pružanje potpore korisnicima i korisnicama s posebnim potrebama u stambenom području, a koji sami (više) nisu u mogućnosti, sami organizirati, odn. strukturirati svoj dan. Postojeći deficiti kompenziraju se posebnim okruženjem sa specifičnim i raznovrsnim ponudama, a život se definira u najvećoj mjeri u normalnoj svakodnevici.

Usluga Tag.Familie za ljude s posebnim potrebama smatra se cjelodnevnom, stalnom ponudom usluga od jutra (oko 7:30 sati) do poslijepodneva (oko 17:30 sati) – po potrebi do skoro 20:30 sati.


Što znači, odn. sadržava Stanovanje uz skrb - usluga za osobe s demencijom? (na odobrenju potpore Fonda za socijalna pitanja (FSW) ova se usluga zove: Stanovanje uz skrb i „Tag.Familie“)

Dodatno uz Stanovanje uz skrb i samo u slučaju da voditelj predmeta ustanovi potrebu, postoji specijalna ponuda usluga pod nazivom „Tag.Familie“ (od 3. stupanja doplatka za njegu). Ista nudi grupne aktivnosti sa strukturiranim danom u prostorijama koje su posebno uređene upravo za tu svrhu i to od jutra (oko 07:00 sati) do poslijepodneva (oko 16:00 sati). Tamo se skrbi o onim korisnicima(-ama) koji sami više nisu samostalno u stanju organizirati, odn. strukturirati svoj dan.

„Pratimo Vas kroz čitav dan“, t.j. kroz strukturirani tijek dana uz pratnju jača se povjerenje u vlastite moći i poboljšava kvaliteta života normalnim, svakodnevnim, svrhovitim zadacima i radnjama i održava u tom stanju što je duže moguće.


Što znači, odn. sadržava Stanovanje uz skrb + program Tag.Betreuung? (na odobrenju potpore Fonda za socijalna pitanja (FSW) ova se usluga zove: Opće stanovanje sa skrbi i uslugama njege – 1. - 7. stupanj doplatka za njegu)

Unutar usluge Stanovanje uz skrb i samo u slučaju da voditelj predmeta ustanovi potrebu, postoji ponuda usluga pod nazivom Tag.Betreuung (od 3. stupanja doplatka za njegu).

Ista obuhvaća grupne ponude sa strukturiranim danom koje se odvijaju u posebnim za tu svrhu uređenim dnevnim boravcima. Korisnici(-e) u idealnom slučaju dolaze samostalno u dnevni boravak i sudjeluju ovdje u grupnim ponudama koje se održavaju prijepodne od 9 do 11 sati i poslijepodne od 13 do 16 sati.
Ovaj oblik skrbi ima u prvom redu za cilj da što je moguće duže održi i potiče tjelesno i duševno zdravlje.

Zeichen unserer
Qualität:

Logo Fonds Soziales Wien
Top Lehrbetrieb
Umwelt Gütesiegel
natürlich gut Teller
Faitrade Gütesiegel
ÖkoEvent