Hauptmenue
Dobrodošli u Häuser zum Leben
Mieszkanie, opieka i pielegnacja indywidualnie dopasowane
About Us
Sprach-Icon French Mobile
Sprach-Icon Turkish Mobile
Suche
Logo des Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser

01 313 99 - 0 oder
Schreiben Sie uns

Pytania i odpowiedzi

Pojawia się wiele pytań dotyczących wprowadzenia domów do życia. Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z naszym centrum informacyjnym.

Zgłoszenie i okres oczekiwania

Jak mogę zgłosić się do domów opieki Häuser zum Leben?

Składając wniosek o dofinansowanie mieszkania i opieki w Społecznym Funduszu (Fonds Soziales) w Wiedniu (FSW) zgłaszają Państwo jednocześnie akces do Häuser zum Leben Kuratorium wiedeńskich domów dla emerytów (Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP).

Wniosek do FSW wystarczy złożyć, gdy pojawi się potrzeba. Nie ma konieczności wcześniejszego ubiegania się o miejsce.

Po złożeniu wniosku dział obsługi klientów FSW poinformuje Państwa o ewentualnie brakujących dokumentach i poprosi o umówienie się na spotkanie doradcze w dziale rozpatrywania wniosków (FSW Case Management). Pracujący tam doradcy odpowiedzą na Państwa pytania i pomogą podjąć dalsze kroki. Stwierdzają oni także czy wymagają Państwo przyznania miejsca w domu wspomaganego życia czy opieki. Jeśli tak, udzielana jest zgoda na wsparcie.

Gdy tylko uzyskają Państwo zgodę na dofinansowanie i znajdzie się odpowiednie dla Państwa mieszkanie, pracownicy działu obsługi klienta FSW nawiążą z Państwem kontakt, a wybrany dom wyznaczy Państwu termin zwiedzania.

Formularze wniosków i orzeczenia można pobrać pod następującymi linkami:

Formularz wniosku 
Orzeczenie


Czy składając wniosek do Fonds Soziales Wien (FSW) musi istnieć uzasadniona potrzeba bieżącego skorzystania z miejsca?

Prosimy o składanie wniosku dopiero wtedy, gdy chcą Państwo się przeprowadzić do domu opieki. Nie ma potrzeby zgłaszać się do takiej placówki zanim pojawi się konieczność.

W razie braku naglącej potrzeby FSW musi wydać opinię negatywną, a Państwo muszą złożyć taki wniosek w późniejszym terminie adekwatnie do potrzeby. Wcześniejsze złożenie wniosku nie przyspieszy Państwa przeprowadzki.

Określenie czy zaistniała potrzeba opieki nie zależy koniecznie od przyznanego stopnia opieki finansowej. Potrzeba istnieje także wówczas, gdy mieszkają Państwo np. w budynku bez windy, a nie mogą już wchodzić po schodach.


Co muszę zrobić, jeśli chcę jak najszybciej wprowadzić się do jednego z zarządzanych przez Państwa domów?

Jeśli chcą się Państwo przeprowadzić jak najszybciej do jednego z naszych domów, należy najpierw złożyć do Fonds Soziales Wien (FSW) wniosek o dofinansowanie mieszkania i opieki („Antrag auf Förderung für Wohnen und Pflege“). Konkretny formularz wniosku i orzeczenia znajdują się pod następującymi linkami:

Formularz wniosku 
Orzeczenie


Gdzie składa się wnioski?

Wnioski można złożyć w:

Terenowy punkt FSW przy ulicy Seegasse 9 został zamknięty 1 stycznia 2013 roku.

Wszystkie adresy: tutaj.


Jakie kryteria muszę spełnić, aby móc się wprowadzić do domu FSW?

Od 01.01.2012 r. obowiązują następujące kryteria przyjmowania:

• główne miejsce zamieszkania w Wiedniu (wymagane złożenie potwierdzenia zamieszkania pod danym adresem w ostatnich 6 miesiącach)
• obywatelstwo austriackie lub porównywalny status
• Państwa zgoda i uzasadniona potrzeba


Czy muszę już pobierać zasiłek opiekuńczy lub mieć stwierdzoną potrzebę korzystania z usług opiekuńczych, aby móc się wprowadzić do domów FSW?

W przypadku seniorów niemogących już mieszkać samodzielnie (np. z uwagi na brak windy w dotychczasowym budynku) domy Häuser zum Leben oferują świadczenie: wspomagane życie (Unterstütztes Wohnen) (w decyzji FSW przyznającej pomoc to świadczenie nazywa się: Ogólne mieszkanie ze wspomaganiem i opieką (Allgemeines Wohnen mit Betreuung und Pflege)). Oznacza to, że prowadzą Państwo normalne, samodzielne życie we własnym mieszkaniu w domu seniora (Pensionisten-Wohnhaus). Aby móc skorzystać z tego świadczenia, nie ma wymogu zakwalifikowania się do pobierania zapomogi opiekuńczej.

Mieszkanie ze wspomaganiem plus dzienna pomoc w mieszkaniu (Betreutes Wohnen + Tag.Betreuung im Wohnbereich) (w decyzji FSW przyznającej pomoc to świadczenie nazywa się: Ogólne mieszkanie ze wspomaganiem i opieką, mieszkanie ze wspomaganiem plus dzienna pomoc (Allgemeines Wohnen mit Betreuung und Pflege, Betreutes Wohnen + Tag.Betreuung ) jest ofertą dla wiedeńskich seniorów wymagających pomocy i opieki ze stwierdzonym zakwalifikowaniem do pobierania zapomogi opiekuńczej.

Dla każdego pensjonariusza/każdej pensjonariuszki zostanie opracowany indywidualny zestaw opieki. Aby otrzymali Państwo te świadczenia, które są potrzebne, ich zakres jest już na wstępie wyznaczany indywidualnie. Nie muszą się Państwo troszczyć o dochodzenie do miejsc realizacji świadczeń; Państwo pozostają u siebie w mieszkaniu, dokąd przychodzą osoby świadczące opiekę i pomoc.

Świadczenie: miejsce opieki (Pflegeplatz) (w decyzji FSW przyznającej pomoc to świadczenie nazywa się: Miejsce opieki - ogólna opieka stacjonarna i pomoc (Pflegeplatz - Allgemeine stationäre Pflege und Betreuung)) w zakresie stacjonarnym przewidziane jest dla osób wymagających wykwalifikowanej opieki i pomocy przez całą dobę. Seniorzy posiadający III stopień opieki i pomocy mogą skorzystać z tego świadczenia. Do każdego stopnia opieki opracowywane są odrębne pakiety opieki.


Czy muszę wpłacić kaucję?

Nie, klienci naszych domów, którzy wprowadzili się do nich po 01.01.2012 r. nie muszą wpłacać kaucji. Za okres pomiędzy przejęciem mieszkania/przyznaniem mieszkania do dnia wprowadzenia się pobierana jest jedynie opłata rezerwacyjna w wysokości € 52,59 *2018 r.)

W ośrodkach Döbling, Liebhartstal i Rosenberg obowiązują odrębne taryfy.

Jeśli nie mogą sobie Państwo pozwolić na zakup mebli lub nie życzą sobie Państwo tego, udostępniamy w razie potrzeby meble na zasadzie najmu. Przejęcie mieszkania może nastąpić w następnym dniu po przyznaniu mieszkania.


Już od dawna jestem na liście oczekujących. Czy ta rezerwacja się zdezaktualizowała?

Nie, nadal jest ważna. Prosimy o załączenie kopii rezerwacji do wniosku skierowanego do Fonds Soziales Wien. Państwa okres oczekiwania zostanie uwzględniony przy jego rozpatrywaniu.

Jeśli nie otrzymali Państwo kopii rezerwacji lub jeśli nie mogą jej Państwo znaleźć, prosimy o uzyskanie potwierdzenia daty dokonania rezerwacji w naszym infocentrum pod numerem telefonu: 01 313 99 0.


Czy mogę sobie wybrać rejon i dom?

We wniosku do FSW można podać maksymalnie 3 preferowane domy w wybranych rejonach.


Jakie dokumenty wymagane są do złożenia wniosku?

Wszystkie wymagane dokumenty wymienione są na ostatniej stronie wniosku FSW.


Jak długi jest teraz okres oczekiwania?

Okresy oczekiwania zależą od wybranego obiektu. Czasami są bardzo krótkie. Prosimy sprawdzanie na bieżąco, które miejsca są wolne w danym momencie lub zwrócenie się z zapytaniem do funduszu Fonds Soziales Wien pod numerem tel. 01 24 5 24.


Według jakiego systemu przydzielane są miejsca?

Przydzielanie miejsc następuje wyłącznie według kryteriów FSW, ale decyduje indywidualna potrzeba klienta (np. potrzeby fizyczne lub wskazania społeczne, jak mieszkanie na 5-tym piętrze bez windy). Dokładne informacje są dostępne bezpośrednio w funduszu Fonds Soziales Wien pod numerem telefonu: 01 24 5 24.


Jeśli nie podoba mi się zaproponowane mieszkanie, czy mogę je odrzucić?

Tak, istnieje możliwość nieprzyjęcia mieszkania, jeśli się ono nie podoba, ale należy się liczyć z tym, że oznacza to powrót na listę oczekujących Fonds Soziales Wien. Odrzucając trzy zaproponowane mieszkania klient wraca na dalsze miejsce na liście. Dokładne informacje są dostępne bezpośrednio w funduszu Fonds Soziales Wien pod numerem telefonu: 01 24 5 24.


Czy mogę się wprowadzić do mieszkania, jeśli już posiadam kategorię stałej opieki?

Tak, jeśli Fonds Soziales Wien stwierdzi, że wymagają Państwo stałej opieki i pomocy, mogą Państwo skorzystać w miarę wolnych miejsc z oferty mieszkania ze wspomaganiem lub, jeśli ta opcja nie jest już możliwa ze względu na stan zdrowia, stacjonarnej opieki w jednym z naszych domów.

Finansowanie

Ile muszę zapłacić? Co mi pozostanie po dokonaniu opłaty?

Mając wystarczająco duży dochód i/lub majątek, który można spieniężyć, muszą Państwo sami ponieść koszt mieszkania w naszych domach opieki. Jeśli środki te nie są wystarczające, otrzymają Państwo od Fonds Soziales Wien dofinansowanie z budżetu socjalnego Wiednia.
Państwa udział w kosztach jest wyliczany w następujący sposób:

• maks. 80 % miesięcznej wysokości emerytury netto,
• zapomoga
• majątek własny nadający się do spieniężenia. UWAGA: Od stycznia 2018 r. nie obowiązuje już prawo dochodzenia zwrotu sum wyłożonych na podopiecznego z racji sprawowania nad nim/nią opieki! Oznacza to, że od tego momentu FSW nie może sięgać po majątek osób otoczonych opieką w placówce opiekuńczej i pomocowej.

Po dokonaniu zapłaty ww. opłaty pozostaje Państwu:

• 20 % miesięcznej wysokości emerytury netto (lub, zgodnie z ustawą o zabezpieczeniu minimalnym) minimalna kwota zabezpieczenia socjalnego (Mindestfreibetrag) w wysokości € 129,46),
• 13-ty i 14-ty dodatek miesięczny (specjalny)
• oraz 10 % zapomogi z racji klasyfikacji III stopnia opieki ( o ile pobieraja Państwo taką zapomogę).
• Dopóki prawo konstytucyjne nt. regresu nie jest jeszcze całkowicie prawomocne, pozostaje Państwu wolna kwota w wysokości € 4.000,-, która nie może być ściągnięta w celu pokrycia kosztów.

Dokładny udział w kosztach opieki wylicza indywidualnie Fonds Soziales Wien po złożeniu odpowiedniego zapytania pod numerem telefonu: 01 24 5 24.


Ile kosztuje opieka?

Każdy stopień opieki lub potrzeba opieki oraz wspomagane mieszkanie bez stopnia opieki stanowi odrębny pakiet świadczeń wycenionych według własnej taryfy. Każdy taki pakiet zawiera określony zakres świadczeń, które należą się Państwu po indywidualnym stwierdzeniu ich zasadności przez dział rozpatrywania wniosków (Case-Management).


Jak wysokie są stawki za opiekę?

Obowiązuje zasada: świadczenie podstawowe w 2018 r. bez świadczeń pomocowych i opiekuńczych (= mieszkanie z pomocą/unterstütztes Wohnen) wynosi dziennie € 58,28 (łącznie z 10 % VAT). W kwocie tej zawarty jest nocleg i podstawowa opieka.

Jeśli wymagają Państwo pomocy i opieki (= mieszkanie ze wspomaganiem /Betreutes Wohnen), wartość świadczenia podstawowego wzrasta w zależności od potrzeb indywidualnych, np. w przypadku II stopnia opieki stawka dzienna wynosi € 69,08 (łącznie z 10 % VAT).

W domach Döbling, Liebhartstal i Rosenberg obowiązują odrębne stawki.

Wszelkich informacji na temat obowiązujących Państwa stawek udzielamy podczas indywidualnego spotkania. Nasze bazowe stawki można pobrać ze strony internetowej znajdującej się na końcu niniejszej strony.

Dokładną wysokość Państwa kosztów wyliczy Państwu po złożeniu odpowiedniego zapytania pod numerem tel. 01 24 5 24 Fonds Soziales Wien. 


Jaka jest różnica pomiędzy stawkami Kuratorium domów dla emerytów (KWP) i moim udziałem w kosztach?

W stawkach KWP zawarte jest już 10% VAT (= kwoty brutto). Fonds Soziales Wien nalicza Państwu stawki bez 10-procentowego VAT-u (= kwoty netto). Stąd wynika różnica pomiędzy stawkami KWP (patrz np. Państwa umowa pomocowa) i stawkami FSW, które Państwa obowiązują.

Wysokość Państwa udziału w tych kosztach zależy od indywidualnej sytuacji finansowej danej osoby. Szczegółowych informacji udziela Fonds Soziales Wien pod numerem telefonu: 01 24 5 24.


Czy stawki za mieszkanie i opiekę są takie same we wszystkich 30 domach opieki?

Tak, we wszystkich naszych domach, z wyjątkiem domów DöblingLiebhartstal i Rosenberg obowiązują takie same stawki.


Czy muszę się wyprowadzić, jak skończą mi się wszystkie oszczędności?

Nie.


Czy mogę się wprowadzić nawet, jeśli nie wystarcza moja emerytura?

Tak, w Wiedniu wszystkim potrzebującym przysługuje opieka i pomoc. Jeśli nie wystarczają własne dochody, każdy ma prawo do finansowego wsparcia, które jest wystarczające, by pokryć koszty świadczeń opiekuńczych i pomocy.


Czy w trakcie mojego pobytu w domu KWP mogą zmienić się stawki?

Tak, z następujących powodów:

• zmiany zakresu potrzeb (np. zwiększenie tego zakresu lub rozszerzenie o kolejne formy pomocy, np. o świadczenie specjalne typu „rodzina dzienna” / „Tag.Familie“)
• aktualizacji kosztów personalnych na bazie umów zbiorowych.


Co płaci kasa chorych lub zakład ubezpieczeń społecznych w przypadku wystąpienia takiego stanu, który wymaga opieki?

Kasa chorych pokrywa zaledwie koszty lekarstw i środków wspomagających proces zdrowienia (po odliczeniu obowiązkowej opłaty za receptę lub własnego udziału). Jeśli mają Państwo dodatkowe ubezpieczenie chorobowe, prosimy o sprawdzenie w Państwa polisie, jakie świadczenia są w niej zawarte (np. rekompensata za dzień pobytu w szpitalu, itp.). Kosztów opieki kasy chorych zazwyczaj nie pokrywają. W razie potrzeby jest możliwość otrzymania zapomogi od zakładu ubezpieczeń społecznych (Pensionsversicherungsanstalt).


Czy muszę poinformować, że pobieram dodatkową emeryturę/emeryturę firmową?

Składając wniosek o przyznanie mieszkania/opieki w domach Kuratorium wiedeńskich domów emeryta do Fonds Soziales Wien należy podać całość dochodów i wielkość majątku, chyba że zobowiążą się Państwo do samodzielnego płacenia pełnych stawek. UWAGA: Od stycznia 2018 r. nie obowiązuje już prawo dochodzenia zwrotu sum wyłożonych na podopiecznego z racji sprawowania nad nim/nią opieki!


Jak wygląda finansowanie (tymczasowego) pobytu w placówce stacjonarnej?

Jeśli wysokość dochodów i/lub własnego majątku jest wystarczająca, klient sam ponosi koszty pobytu w jednym z naszych domów. Jeśli te środki są niewystarczające, Fonds Soziales Wien udzieli Państwu pomocy finansowej z budżetu społecznego miasta Wiedeń.

Państwa udział w kosztach, które należy ponieść, jest wyliczany w następujący sposób:

• maks. 80 % miesięcznej wysokości emerytury netto,
• zapomoga
• majątek własny nadający się do spieniężenia. UWAGA: Od stycznia 2018 r. nie obowiązuje już prawo dochodzenia zwrotu sum wyłożonych na podopiecznego z racji sprawowania nad nim/nią opieki!

Po dokonaniu zapłaty ww. opłaty pozostaje Państwu:

• 20 % miesięcznej wysokości emerytury netto (lub zgodnie z wiedeńską ustawą o zabezpieczeniu minimalnym) minimalna kwota zabezpieczenia socjalnego (Mindestfreibetrag) w wysokości € 129,46),
• 13-ty i 14-ty dodatek miesięczny (specjalny)
• oraz 10 % zapomogi z racji klasyfikacji III stopnia opieki (o ile pobierają Państwo taką zapomogę).
• Do Państwa dyspozycji pozostaje wolna kwota w wysokości € 4.000,-, która nie może być ściągnięta w celu pokrycia kosztów. UWAGA: Od stycznia 2018 r. nie obowiązuje już prawo dochodzenia zwrotu sum wyłożonych na podopiecznego z racji sprawowania nad nim/nią opieki!

Dokładny udział w kosztach opieki wylicza indywidualnie Fonds Soziales Wien po złożeniu odpowiedniego zapytania pod numerem telefonu: 01 24 5 24.


Jak wygląda finansowanie kosztów mieszkania?

Jeśli wysokość dochodów i/lub własnego majątku jest wystarczająca, klient ponosi sam koszty pobytu w jednym z naszych domów. UWAGA: Od stycznia 2018 r. nie obowiązuje już prawo dochodzenia zwrotu sum wyłożonych na podopiecznego z racji sprawowania nad nim/nią opieki! Jeśli te środki nie są wystarczające, Fonds Soziales Wien udzieli Państwu pomocy finansowej z budżetu społecznego Wiednia.

Państwa udział w kosztach, które należy ponieść jest wyliczany w następujący sposób:

• maks. 80 % miesięcznej wysokości emerytury netto,
• zapomoga
• majątek własny nadający się do spieniężenia. UWAGA: Od stycznia 2018 r. nie obowiązuje już prawo dochodzenia zwrotu sum wyłożonych na podopiecznego z racji sprawowania nad nim/nią opieki!

Po dokonaniu zapłaty ww. opłaty pozostaje Państwu:

• 20 % miesięcznej wysokości emerytury netto (lub zgodnie z wiedeńską ustawą o zabezpieczeniu minimalnym) minimalna kwota zabezpieczenia socjalnego (Mindestfreibetrag) w wysokości € 129,46),
• 13-ty i 14-ty dodatek miesięczny (specjalny)
• oraz 10 % zapomogi z racji klasyfikacji III stopnia opieki (o ile pobierają Państwo taką zapomogę).
• Do Państwa dyspozycji pozostaje wolna kwota w wysokości € 4.000,-, która nie może być ściągnięta w celu pokrycia kosztów. UWAGA: Od stycznia 2018 r. nie obowiązuje już prawo dochodzenia zwrotu sum wyłożonych na podopiecznego z racji sprawowania nad nim/nią opieki!

Dokładny udział w kosztach opieki wylicza indywidualnie Fonds Soziales Wien po złożeniu odpowiedniego zapytania pod numerem telefonu: 01 24 5 24.


Czy muszę opłacić część kosztów finansowania lub budowy?

Nie, nie pobierane są żadne opłaty z tytułu budowy obiektu. Jedynie w razie objęcia mieszkania i niemożności natychmiastowego wprowadzenia się pobierana jest opłata rezerwacyjna. Fonds Soziales Wien nie dofinansowuje opłaty rezerwacyjnej.

Mieszkanie w domach KWP

Jak duże jest mieszkanie w domu emeryta?

Mieszkania jednoosobowe mają średnio ok. 34 m2, mieszkania dwuosobowe ok. 48 m2.


Jakie jest wyposażenie mieszkania?

Mieszkanie jednoosobowe składa się z przedpokoju z aneksem kuchennym, wbudowaną szafą, lodówką i w pełni wyposażoną częścią sanitarną z prysznicem oraz kombinowanego pokoju dziennego/sypialni wyposażonego w instalacje radiową i telewizyjną. Dodatkowo mieszkanie posiada zazwyczaj albo loggię, albo balkon. W mieszkaniu są zasłony i lampy (te ostatnie można wymienić na własne pod warunkiem spełnienia przepisów). W mieszkaniu dwuosobowym znajduje się dodatkowo oddzielna sypialnia.


Czy mogę dostać plan mieszkania?

Przy przejmowaniu mieszkania otrzymają Państwo konkretny plan. Ponieważ nie wiemy, jakie mieszkanie się zwolni, przekazywanie planu mieszkania nie jest zasadne. Ogólny zarys mieszkań mogą Państwo pobrać ze strony internetowej na końcu niniejszej strony. 


Czy w mieszkaniu jest łącze telefoniczne i internetowe?

KWP oferuje swoim podopiecznym w ramach podstawowego pakietu usług pakiet mini UPC TV (https://www.upc.at/fernsehen/digital-tv/). Pakiet rozszerzony jest dostępny na indywidualne życzenie, przy czym różnicę kosztów ponosi podopieczny. W domu Rosenberg mieszkańcy mają dostęp do telewizji satelitarnej. Koszty ponosi KWP. Opłaty radiowe i telewizyjne (GIS) są zawarte w taryfie bazowej.


Czy mają Państwo meble, z których mogę skorzystać?

W pokoju dziennym i sypialnym zalecamy wykorzystanie własnych mebli. Jeśli zamówili sobie Państwo nowe meble i ich dostawa ma nastąpić już po wprowadzeniu się do mieszkania, można na czas przejściowy wynająć meble w wybranym domu emeryta.


Czy oferują Państwo pomoc w przeprowadzkach?

W razie potrzeby chętnie podamy Państwu adresy firm spedycyjnych.


Czy do przeprowadzki mogę złożyć moje meble w jakimś magazynie?

Niestety nie. Nie dysponujemy takimi możliwościami.


Czy mogę zamieszkać w domu emeryta na czas określony, aby odciążyć moją rodzinę?

Jeśli jest potrzeba pomocy - łącznie z opieką lub bez – jest możliwość zamieszkania w jednym z naszych domów w umeblowanym mieszkaniu przez maksymalny okres 92 dni. W tym celu także należy złożyć wniosek do Fonds Soziales Wien o przyznanie czasowo ograniczonego dofinansowania do takiego świadczenia.

Mieszkanie na czas określony w celu odciążenia rodziny możliwe jest w domach Am Mühlengrund, Jedlersdorf, Mariahilf, Neubau, Rossau, Rudolfsheim i Wienerberg


Czy są przewidziane miejsca parkingowe dla mieszkańców domów?

Wszystkie domy dysponują garażami i/lub ograniczoną liczbą miejsc parkingowych. Podczas przeprowadzki należy zasięgną

u dyrekcji domu informacji nt. możliwości i warunków korzystania z miejsc.


Czy mogę spożywać śniadanie w moim mieszkaniu i ile to kosztuje?

Z reguły śniadanie spożywane jest wspólnie w budynku gastronomicznym. Jest to zasada, która służy również bezpieczeństwu podopiecznych, ponieważ nieplanowana nieobecność pensjonariusza wywołuje naszą niezwłoczną reakcję. Spożywanie śniadania we własnym mieszkaniu możliwe jest wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego stwierdzenia takiej potrzeby przez dział Case-Management i ujęcia tego w Państwa pakiecie usług. Jeśli nie ma takiej potrzeby, mają Państwo możliwość skorzystania z takiej opcji za opłatą.


Czy mogę wyjeżdżać na urlop?

Oczywiście. Prosimy jedynie o poinformowanie nas o planowanej nieobecności, abyśmy mogli w tym okresie naliczyć stawkę na czas nieobecności. Nie ma żadnych czasowych ograniczeń.


Jak się ma sprawa z rzeczami do prania?

Wszystkie domy mają swoje pralnie, gdzie za opłatą można samemu robić pranie i prasowanie. W wielu domach są też na piętrach dodatkowe automaty do prania i suszenia na monety. Można także skorzystać z usług pralniczych za niewielką opłatą. W przypadku pakietu świadczeń „Mieszkanie wspomagane + codzienna pomoc“ pod warunkiem stwierdzenia przez Case-Management istnienia potrzeby opieki i od III stopnia opieki usługi pralnicze są zawarte w pakiecie (poza praniem chemicznym).


Czy mogę mieć swój własny telewizor?

Tak, nasi pracownicy chętnie pomogą przy jego podłączeniu. UWAGA: Od 2017 r. do odbioru telewizji potrzebny jest cyfrowy dekoder. Urządzenia analogowe nie działają. Prosimy o zasięgnięcie informacji u swojego dostawcy usługi.


Czy mogę trzymać w mieszkaniu domowe zwierzę?

Wyłącznie za zezwoleniem dyrekcji domu uzyskanym zawczasu. Dotyczy to tylko typowych zwierząt domowych. Zanim zostanie udzielona zgoda muszą Państwo udowodnić, że w razie niemożności opiekowania się zwierzęciem lub Państwa nieobecności będzie zapewniona właściwa opieka nad nim. Zgoda na trzymanie domowego zwierzęcia może zostać cofnięta/odwołana, jeśli w wyniku Państwa niemożności opiekowania się zwierzęciem lub nieobecności społeczność domu lub pojedyncze osoby mogą odczuwać dyskomfort w sensie znacznie negatywnego wpływu na ich stan zdrowia. W placówkach ze stałą opieką, stacjonarnych i oddziałach dedykowanych konkretnych przypadkom zdrowotnym trzymanie zwierząt jest zazwyczaj zabronione ze względów higienicznych.


Czy mieszkanie jest sprzątane przez personel porządkowy?

Raz w tygodniu ma miejsce odkurzanie mieszkania i mycie części sanitarnej. Okna i zasłony, które pozostawia do użytku pensjonariuszy są myte/prane okresowo. Te świadczenia zawarte są w podstawowej stawce.


Kiedy muszę się wyprowadzić z domu emeryta?

Z reguły dopiero wtedy, gdy podopieczny zachoruje na chorobę wymagającą stałej opieki stacjonarnej (we własnym interesie).


Czy w domu emeryta jest lekarz?

Wszyscy podopieczni mogą dowolnie wybierać lekarza. W każdym domu emeryta znajduje się gabinet lekarski, w których w określonych porach przyjmują lekarze interniści i specjaliści. Każdy dom oferuje inny zakres usług w tym zakresie. Wprowadzając się do wybranego prze siebie domu otrzymają Państwo informacje na temat godzin pracy gabinetu i lekarzy. Ponadto można skorzystać z usług zatrudnionych lekarzy stacjonarnych.

Opieka stacjonarna i oddziały dedykowane określonym zagadnieniom zdrowotnym

Opieka stacjonarna i stacje podstawowe

Jakie są godziny odwiedzin w placówkach stacjonarnych?

Odwiedziny są możliwe (prawie) o każdej porze w uzgodnieniu z kierownictwem stacji, przy czym należy mieć na względzie samopoczucie współmieszkańców.


Co obejmuje świadczenie opieki krótkoterminowej w celu uruchomienia pacjenta (stacje uruchamiania)?

Nasza specjalna oferta świadczeń placówek uruchamiania pacjenta oferuje ograniczoną czasowo paletę usług dostępnych w domach Atzgersdorf i Wiedeń dla mieszkańców KWP oraz w miarę wolnych miejsc również dla pacjentów i partnerów kooperacyjnych (np. Szpital Chorób Ogólnych w Wiedniu).

Specjalna oferta usług medycznych i terapeutycznych dzięki zastosowaniu kompleksowej terapii ma umożliwić mieszkańcom przywrócenie lub polepszenie umiejętności, które zostały utracone lub ograniczone w wyniku choroby bądź operacji i ich powrót do środowiska sprzed pobytu w placówce.


Co obejmuje świadczenie miejsca opieki dla osób z demencją?

Specjalna oferta świadczeń Centrum Opieki dla osób z demencją to pakiet usług nieograniczonych czasowo, lecz ograniczonych pod względem intensywności opieki, oferowana wyłącznie w domu Rosenberg. Dopasowana indywidualnie do pacjenta koncepcja środków pomocniczych zapewnia mieszkańcom najwyższą dozę wolności i bezpieczeństwa w ramach ustalonego rozkładu dnia. Korzystanie ze specjalnej oferty świadczeń lekarskich, pielęgnacyjnych i terapeutycznych ma na celu co najmniej ustabilizowanie, a w miarę możliwości również polepszenie zdolności poznawczych mieszkańców.


Usługi dla seniorów z niepełnosprawnością? (FSW: Mieszkanie wraz z usługami pielęgnacyjno-opiekuńczymi specjalne usługi dla seniorów z niepełnosprawnością)

Oprócz oferty mieszkania z opieką, w których klienci żyją we własnych mieszkaniach, dla ludzi z niepełnosprawnością dostępna jest specjalna oferta świadczeń Tag. Familie [Rodziny dziennej] wg harmonogramu dziennego. W opisie poszczególnych domów znajdą Państwo informację, czy oferta ta jest dostępna również w wybranym domu.

Celem tej oferty świadczeń jest zapewnienie niepełnosprawnym mieszkańcom, którzy nie są w stanie samodzielnie zorganizować sobie dnia, pomocy przy codziennych czynnościach. Istniejące deficyty są kompensowane przez specjalne otoczenie zapewniające dostosowaną do pacjentów i różnorodną ofertę oraz życie w możliwie najbardziej zbliżonym do normalnego środowisku.

Tag. Familie [Rodzina dzienna] dla ludzi z niepełnosprawnością to całodzienna oferta świadczeń dostępna od godzin porannych (7.30) do popołudniowych (ok. 17.30) - w razie potrzeby również do ok. 20.30.


Co oznacza lub co obejmuje mieszkanie pod opieką świadczenie dla osób z demencją? (na formularzu zgody na dofinansowanie z FSW świadczenie to nosi nazwę: Mieszkanie pod opieką i rodzina dzienna)

Uzupełniająco w stosunku do mieszkania pod opieką i wyłącznie w razie stwierdzenia zapotrzebowania w danym przypadku dostępna jest specjalna oferta rodziny dziennej (począwszy od poziomu opieki 3). W ramach tej oferty dostępne są aktywności w grupie odbywające się w określonych godzinach w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach od godzin porannych (ok. godz. 7.00) do popołudniowych (ok. godz. 16.00). Tu mieszkańcy niebędący w stanie samodzielnie zorganizować lub uporządkować sobie przebiegu dnia otrzymują odpowiednie wsparcie i opiekę.

„Towarzyszymy Ci w ciągu dnia“, tzn. przez zapewnienie uporządkowanego harmonogramu dziennego i wsparcia wzmacniana jest wiara we własne możliwości, a jakość życia polepsza się i utrzymuje przez długi czas dzięki wykonywaniu normalnych zadań i czynności dnia codziennego, nadających życiu sens.


Co oznacza lub co obejmuje mieszkanie pod opieką + opieka dzienna? (na formularzu zgody na dofinansowanie z FSW świadczenie to nosi nazwę: Ogólne mieszkanie i świadczenia pielęgnacyjne poziomu opieki 17)

W ramach usługi mieszkania pod opieką i wyłącznie w razie stwierdzenia zapotrzebowania w danym przypadku dostępna jest specjalna oferta na opiekę dzienną (począwszy od poziomu opieki 3).

Obejmuje ona oferty grupowe porządkujące dzień, organizowane w specjalnie przygotowanych pod tym kątem pomieszczeniach. Mieszkańcy w przypadku optymalnym udają się o własnych siłach do pokoju dziennego i uczestniczą tam w ofercie grupowej porannej w godz. od 9.00 do 11.00 i popołudniowej w godz. od 13.00 do 16.00.
Ta forma opieki ma na celu w pierwszym rzędzie jak najdłuższe zachowanie i wspieranie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Zeichen unserer
Qualität:

Logo Fonds Soziales Wien
Top Lehrbetrieb
Umwelt Gütesiegel
natürlich gut Teller
Faitrade Gütesiegel
ÖkoEvent